Zdravá mládež

Program primární prevence na základních a středních školách

Bc. Pavel Kotouček
lektor primární prevence

Mobil: +420 608 886 772
E-mail: kotoucek(at)elimletovice.cz

Další info o projektu brzy doplníme…