O nás

Elim logo slogan

ELIM Letovice, o.p.s.

 • je obecně prospěšnou společností
 • je organizace stojící na křesťanských principech a hodnotách
 • působí jíž několik let v sociální oblasti v Letovicích a v Boskovicích
 • zaměřujeme se zejména na práci s dětmi a mladými lidmi
 • je organizace, která funguje díky zapojení mnoha dobrovolníků
 • má v současné době 2 zaměstnance na plný úvazek
 • spolupracuje s celou řadou dobrovolníků z České republiky i ze zahraničí

 

Proč ELIM?

"Pak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody se utábořili." (Bible)

Název naší organizace je inspirován biblickým textem z 2.knihy Mojžíšovy, kdy byl Izraelský lid na cestě z egyptského zajetí. Po mnoha dnech strádání v pustině byl lid zachráněn nalezením oázy nesoucí název ELIM. Tam se mohli lidé nejen občerstvit, ale hlavně nabrat síly na další putování. I my chceme, aby byl náš dnešní ELIM místem občerstvení a povzbuzení. A tak jako Mojžíš a jeho lid si chceme i my připomínat vděčnost za dar života od našeho stvořitele.


ELIM Letovice, o.s.  >  ELIM Letovice, o.p.s.

V roce 2012 vešel v platnost Nový občanský zákoník a s ním přišly změny i do naší organizace. V prosinci 2013 jsme založili obecně prospěšnou společnost ELIM Letovice, pod kterou na konci roku 2014 přejde celé občanské sdružení ELIM. Budeme mít nové IČ, struktura vedení zůstává velmi podobná.

schema elim  


Projekty a jejich loga

planb    zdrava mladez    logo letfest bez roku     agape


Historie

2006IMG 2270

 • v květnu je založeno občanské sdružení ELIM Letovice
 • mezi hlavní aktivity sdružení patří divadelní spolek ToTam a čajovny
 • vedoucím občanského sdružení a jedním ze spoluzakladatelů je Samuel Krúpa ml.

2007

 • pokračuje činnost ToTamu a pořádání čajoven
 • na podzim ELIM pořádá letovický divadelní festival, festival vede Tomáš Tintěra
 • novým vedoucím sdružení se stává Pavel Kratochvíl (doposud)

200881i6AwY3111Matb7jIowpaowLiGwHwKWeHbgz WpqQD8eJI-4DMAG8D3innMg5YF6Q-ikdc

 • pomalu ustává činnost divadelního spolku ToTam
 • ELIM organizuje English camp v Krkonoších, kterého se zúčastní asi 95 lidí

2009

 • ELIM organizuje English camp v Orlických horách, opět pro cca 100 lidí
 • spolupracujeme s mládeží CB Letovice na dalších zážitkových aktivitách

2010

 • naposledy se pouštíme do organizace English campu, tentokrát na Vysočině1024x685-DSC 0122
 • vedení ELIMu začíná přemýšlet o založení volnočasového klubu
 • začínáme shánět vlastní prostory, kde by bylo možné klub provozovat

2011

 • v červenci pořádáme první ročník LetFestu za účasti 25 Američanů
 • nadále pokračujeme v hledání prostor pro volnočasový klub
 • začínáme přemýšlet o novém projektu - Zdravá mládež (přednášky na školách)

2012

 • v únoru kupujeme první služební auto "Seat Alhambra"1024x680-DSC 3942
 • v květnu začínáme provoz klubu Plán B v prostorách budovy CB Letovice
 • pokračujeme s pořádáním LetFestu, tentokrát na téma "To be alive"
 • od září nastupuje na plný úvazek Pavel Kotouček jako lektor primární prevence
 • v ELIMu naplno běží 3 projekty (Plán B, LetFest, Zdravá mládež)

2013

 • další projekt - Každý den naplno (osobní asistenci u handicapovaných lidí a seniorů)
 • 3. ročník LetFestu a téma "Be natural", opět ve spolupráci ze Američany a Brity5
 • v září nastupuje na plný úvazek Marcela Kratochvílová v projektu Každý den naplno
 • nadále běží 4 projekty (Plán B, Zdravá mládež, LetFest, Každý den naplno)

2014

 • z důvodu mateřské dovolené je pozastaven projekt Každý den naplno
 • v květnu nastupuje na plný úvazek Pavel Kratochvíl (vedoucí o.s.)
 • 4. ročník LetFestu na téma "Touchables" (lektoři z USA, Británie, Norska a Ruska)
 • v projektu Zdravá mládež se spolupracuje s více než 26 školami v JM kraji
 • od září ELIM zaštiťuje nový projekt - Ateliér Agapé, který vede Miloslava Kotoučková
 • v říjnu vzniká dlouhodobý tým dobrovolníků pro LetFest (zapojeno celkem 26 lidí)
 • od listopadu zkušebně rozjíždíme nový projekt - ELIM kavárna

2015

 • od 1.1. 2015 jsme oficiálně obecně prospěšnou společností (o.p.s.)
 • květen - srpen (lektorka z USA - Kendra Havliček)
 • v květnu jsme oslavili 3 roky od založení klubu a zároveň 333. setkání
 • 5. ročník LetFestu a téma "Superheroes"
 • v projektu Zdravá mládež spolupracujeme už s více než 30 školami nejen v JM kraji
 • počet polovedoucích pro klub Plán B se rozrostl na 10 lidí
 • začínáme jednání o celoročním úvazku pro Kendru Havliček (lektorku z USA)

2016

 • od 1.3. nastoupil na plný úvazek Benjamin Šeda (náš dlouholetý dobrovolník)
 • ELIM partnerem zahraniční Mise Itibo (Filip a Tamara Chládkovi)
 • od 1.5. rozjíždíme práci v Boskovicích (Plán B) - rekonstrukce a zařizování prostor
 • ELIM partnerem zahraniční Mise Salvador (Kateřina Táborská)
 • 6. ročník LetFestu a téma "NO FEAR"
 • 6 projektů (Plán B, Zdravá mládež, LetFest, Agapé, ELIM kavárna, Zahraniční mise)
 • oslavujeme 10 let od založení
 • od července se stala pracovnicí ELIMu na plný úvazek Kendra Havliček
 • 31.8. - oficiální otevření Plánu B v Boskovicích
 • počet polovedoucích v Plánu B se rozšířil o dalšího člověka, celkem tedy 11