Investujeme do mladé generace

Doprovázíme děti, puberťáky a teenagery do života.

Hlavní projekty ELIMu

Plán B

Volnočasové kluby

Letovice | Boskovice | Velké Opatovice

Provozujeme tři volnočasové kluby pro děti a teenagery. Plán B nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času pod vedením zkušených vedoucích.

Zdravá mládež

Preventivní programy na školách

Spolupracujeme s 35 školami nejen v JM kraji

Mluvíme o tématech, jako jsou návykové látky, sexualita, vztahy, bezpečí na internetu nebo šikana. Přinášíme důležité informace, povzbuzujeme ke správným rozhodnutím a inspirujeme k pozitivním životním hodnotám.

LetFest

Multižánrový festival

Festival pro všechny generace. Týden plný angličtiny, sportů, tance, divadla, koncertů, ale i zajímavých přednášek. Festival připravují dobrovolníci z ČR, USA a Velké Británie.

Angličtina

Výuka AJ rodilou mluvčí

Angličtina zábavnou a netradiční formou s naší lektorkou Kendrou. Výuka probíhá během školního roku a je zapotřebí se předem přihlásit. Aktuálně Kendra vede 3 třídy.

E.L.S.A.

Akademie vedoucích ELIMu

Roční akademie pro polovedoucí z našich klubů. Na základě učednického modelu si osvojují dovednosti pro vedení nejen na klubech a poznávají v jaké oblasti mohou rozvíjet svůj potenciál.

12
usilovné práce
1150
dětí a mladých lidí na klubech
1600
klubových odpolední

Jsme s dětmi a mladými lidmi ve škole, po škole i o prázdninách

Máme důvěru těchto osobností

Vedoucí Elimu jsou nadšená skupina mladých lidí, kteří smysluplně naplňují dětem jejich volný čas. Velmi mě zaujaly jejich programy zahrnující prevenci sociálně patologických jevů, ale i sportovní a kulturní vyžití dětí. Podpořila jsem jejich činnost v Boskovicích a ráda podpořím i jejich nový projekt.

Ing. Jaromíra Vítkovásenátorka za obvod č. 49 - Blansko

Jednoznačně podporuji činnost a nové projekty ELIMu v našem městě. S minimálním rozpočtem dokáží neuvěřitelné věci. Jako zástupce Letovic jsem vděčný, že tu máme tuhle nadšenou partu, která se intenzivně věnuje dětem a mladým lidem.

Mgr. Petr Novotnýstarosta města Letovice

Když zaslechnu v Letovicích slovo ELIM, vybaví se mi v první řadě Letfest, úžasná prázdninová akce pro spoustu mladých, ale i nás starších. Vybaví se mi Plán B, nabídka pro ty, kteří chtějí smysluplně využít svůj volný čas se svými vrstevníky. A vybaví se mi obětaví vedoucí, kteří neustále přichází s novými nápady a umí dotáhnou věci do konce.

Mgr. Radek Procházkamístostarosta města Letovice

Zhruba 20 let jsem se věnoval práci s mladou generací. Často jsem si lámal hlavu nad tím, jak dnešní materiálně zajištěné mládeži pomoci v nalezení smyslu života. Právě proto mě nadchnul projekt Elimu, který dělá parta nadšenců v Letovicích.

David Novák M. Th.předseda rady CB, učitel na ETS, publicista, autor několika knih

Práce ELIM Letovice, o.p.s. je pro nás zdrojem radosti a povzbuzení po řadu let, kdy jako podporující nadace přispíváme na práci Pavla Kotoučka na školách. Vedle programů na školách tu vidíme výbornou práci s mladými v klubech a mnoha návazných akcích se zapojením nesčíslných dobrovolníků. To vše mění srdce i života mnoha mladých lidí.

Mgr. Petr Horáčekvýkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Hlavní partneři

Další partneři

ELIM Letovice, o.p.s.

Českobratrská 1160/3c, 679 61 Letovice

IČ: 023 58 786 | Právní forma: obecně prospěšná společnost
Číslo účtu: 2700664253/2010 (Fio banka)

Kontaktní osoba

Pavel Kratochvíl (ředitel společnosti, projektový manažer)

Mobil: +420 739 324 416
E-mail: kratochvil@elimletovice.cz